• info@live-in.se

Visste du?

Du har säkert redan hört om kapacitetsbrist, elbrist, energieffektivisering och elektrifiering massor med svåra ord och komplexa frågor.

Elnätet är egentligen inte svårare än att du tänker igenom ditt eget kök eller sommarstugan.

EFFEKT: Om du drar igång alla prylar i köket så går säkringen, konkret är det att du använder för mycket effekt.

ENERGI: Om du använder en sak i taget så är det istället inget problem du kan över längre tid ta ut massor av energi.

KAPACITETSBRIST: till sommarstugan går en gammal svag ledning om du skaffar elbil och vill fylla den med snabbt med mycket el så orkar inte ledningen med all EFFEKT och inte ens över tid räcker den till att fylla din bil med ENERGI.

Samma sak händer i storstäder, Alla slår på en massa saker samtidigt och det är risk för att säkringar stänger dvs hög effekt och gamla kablar in till städerna kan inte transportera all energi som behövs i städerna när mer och mer saker går på el. T.ex byter många från fjärrvärme till värmepump som ju går på el.

Så för storstäderna spelar det ingen roll om det är Kärnkraft, vindkraft eller solel i kablarna. Det går helt enkelt inte att få in den i storstäderna och i många år har man försökt att dra nya kablar men det är inte så lätt, ingen vill ju ha en kabel i närheten av sitt hus, så tillstånden för dessa kablar tar årtionden att färdigställa och vårt samhälle växer mycket fortare än så

Så en av de viktigaste lösningarna är smartare användning av elen inne i städerna. Måste vi slå på allt samtidigt eller kan vi styra smartare? Det är sådana lösningar som vi jobbar med i Live-in smartgrid.