• info@live-in.se

Värmegolv som effektreserv

Värmegolv som effektreserv

Smarta hem med olika uppkopplade system ökar i snabb takt. IKEA satsar till exempel stort på uppkopplad belysning och solceller och vi ser idag många nybyggen som säljer in att de har “smarta hem” redan vid inflyttning. Det sker också en ökad uppkoppling vid renoveringar. Warmup jobbar bland annat med elektriskgolvvärme och har speciellt i England sett en ökande andel uppkopplade värmegolv.

En outforskad potential för efterfrågeflexibilitet ligger i alla de värmegolv som finns installerade i framförallt bostäder. Vi kommer tillsammans med Warmup att installera och testa hur stor den verkliga effekten är och hur länge man kan utnyttja varje enskilt golv, det vill säga hur snabb avsvalningen är och hur denna avsvalning upplevs.

Live-in kommer att hjälpa till med verifiering och implementation samt hitta slutkunder som är villiga att testa tekniken.

Projektstart: januari 2019
Referens: www.sust.se/projekt/varmegolv-som-effektreserv

live-in admin