• info@live-in.se

test

Live-in i Uppsala Energy Stories 2021

Nu är årets Energy Stories igång! Energy Stories är ett koncept i Uppsalaregionen där studenter på Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom ramarna för sin utbildning antar företag och kommuners dagsaktuella hållbarhetsutmaningar. Genom Energy Stories får företag och kommuner en unik möjlighet att ta del av det nyaste inom aktuella utbildningar och genom studenterna driva viktiga utmaningar och våga tänka nytt, medan studenterna får utmana sig själva genom verklighetsförankrade projekt och göra verklig skillnad för utveckling i Uppsalaregionen och världen! 

Rolig Effekt

Den här gruppen tar fasta på vad vi skulle kunna göra om vi verkligen vet precis vilken effekt vi har här och nu. De nya mätarna som alla elnätsbolag håller på att byta til skall ha en lokal port där kunden kan få ut mätdata i realtid vad skulle man kunna gör då? Låta alexa berätta att bastun är på när du börjar laga mat och varna för att säkringen snart går eller ringa grannen och be honom stänga av mickron för du vill ladda bilen ?

PARTNER Vattenfall

Coordinet-Smartstyrning

Detta projekt görs tillsammans med kommunen och handlar om hur kommunen skall kunna aggregera resurser och hantera dessa för att kunna lägga bud på marknaden coordinet

PARTNER Uppsala kommun

Framtidens tariffer

Hur skall vi se på framtidens spännande tariffer när vi tar hänsyn till alla parametrar inte bara hur stor säkring man har och hur många kWh/h man använder, Kanske “hur mycket man hjälper grannarna?”, “Hur snäll är man mot elnätet”

PARTNER Live-in intern projekt

Ny sammanlagringskoeffecient för skolor

För att uppskatta hur mycket effekt som behöver dras fram till en byggnad används så kallades sammanlagringskoefficienter, vilket är en uppskattning av maximalt effektuttag. Inte sällan visar det sig dock att den verkliga effektanvändningen ligger långt under den uppskattade maxnivån. Detta skapar både onödigt stora investeringskostnader och löpande kostnader för fastighetsägaren. I det här projektet tas förslag på nya sammanlagringskoefficienter fram baserat på information från ett antal skolbyggnader med storkök.

PARTNER Uppsala Skolfastigheter och Uppsala Kommun

Kapacitetsbrist – framdragen kontra utnyttjad effekt skolor

Hur väl dimensionerade är säkringsnivåer och de framdragna kablarna till fastigheter? I det här projektet inventeras ett antal skolfastigheter vad gäller framdragen effekt, säkringsnivå och abonnemang och jämförs med det verkliga behovet och effektanvändningen.

PARTNER Uppsala skolfastigheter

Lös Uppsalas kapacitetsbrist med hjälp av elbilar!

Hur skulle elbilars batterier kunna bidra till att jämna ut effektanvändningen i Uppsala? Hur ska laddningen och urladdning av elbilar styras för att skapa mest nytta och vem ska sköta den styrningen?

PARTNER Uppsala Universitet

Ö-drift för Uppsalas sportanläggningar

Det här projektet går ut på att designa självförsörjande sport- och fritidsanläggningar. Hur skulle en sådan anläggning kunna tillgodose sitt eget energibehov? Vilken teknik behövs och hur går vi från ord till handling?

PARTNER Uppsala sportfastigheter

Slutevent för Uppsala Energy Stories 2019.

Kollektiv solproduktion?!

Så här i vår tider är det så klart spännande för oss solcells ägare att se hur mycket vi producerar men hur mycket gör vi tillsammans? Vore inte det otroligt spännande?

Skulle du vilja delta och dela med dig av just din produktion så vi kan få fram vad hela Uppland faktiskt producerar själva. Anmäl dig till live-in och ange som extra information “Jag vill dela med mig av min solproduktion” så förösker vi koppla upp din anläggning och summera in den i Uppsalas totala solelproduktion.

Region Uppsala är så klart med och delar med sig av sin produktion på olika tak mer om deras solceller hittar du på energiportalregionuppsala.se

Live-in pratar effekt på Uppsala Klimatvecka

Den 21-27 mars pågår Uppsala klimatvecka och Live-in Smartgrid är så klart med i ett “konferensbås” där vi pratar effekt och kapacitetsbrist

Under veckan är det dessutom extra bra att anmäla sig till live-in och delta eftersom vi lottar ut fina priser till de som anmäler sig under veckan. Anmälan gär du här https://www.live-in.se/join/

Mer om Uppsala klimatvecka och alla aktiviteter hittar du här

Effekt och skolkök

Ett nytt projekt har startats i samarbete med live-in där Uppsala skolfastigheter och Uppsala måltidsservice kommer undersöka möjligheter att minska snabba effekttoppar och påverka dimensioneringen av anslutningar till storkök.

Syftet med projektet är att studera storköks påverkan på dimensioneringen av el- infrastruktur till fastigheter och möjligheter till effektutjämning. Det sker genom ökad samverkan mellan fastighetsägare och verksamhet under byggnadens förvaltningsfas.

Genom att mäta högupplöst på flera olika kök så hoppas vi kunna påverka både personalens hanetring av sina maskiner och meny planering och även påverka tekniska lösningar och dimensioneringar

Vi kommer även att lägga ut öppna data från projektet men om du behöver göra tester så har vi högupplöst data som det går att undersöka mycket mer.

Från Uppsala universitet kommer även 60 studenter att jobba med visualiseringslösningar och olika sätt att påverka personalens kollektiva uppfattning av effekt.

För mer information och om du vill delta i på något sätt. Kontakta oss på live-in info@live-in.se

Dags för mer lokala nät?

Effekt och energibalans är mer och mer viktigt inte bara på riksnivå utan även i det lokala. Energigemenskaper är en möjlighet att skapa lokala förutsättningar för att lösa detta både i det lokala närområdet men också med möjlighet att stödja hela energisystemet.

Uppsala kommun deltar i EU projektet “COBEN” där man testar och hjälper sådana initiativ framåt. Eneergirådgivarna i uppsala deltar också.

I ny teknik ser vi också debattörer som vill trycka på för att fler sådana lokala initiativ skall premieras Micronät behövs. Vi på Live-in tror ju så klart att detta verkligen kan öka engagemanget för energisystemet och det är så klart mycket spännande om just du som läser detta har en idé eller ett konkret förslag på hur vi kan börja testa detta.

Nya affärsmodeller i elnätet

Innovativa affärsmodeller i energisystemet hur vill du att de skall se ut? Hjälp vårt systerprojekt NemoGrid att svara på deras enkät. Scanna QR koden nedan

Project NEMoGrid is looking for respondents for an online survey to explore the preferences of innovative business models for the integration of distributed energy resources

The “NEMoGrid” project aims to develop new business models for the increased integration of distributed energy resources. The research group Cognitive and Engineering Psychology (Prof. Dr. Josef Krems) of the Chemnitz University of Technology has the task of examining the business models developed for the increased integration of distributed energy resources with regard to their consumers and prosumer perspectives. In particular, the acceptance and possible barriers for the use of different energy business models will be examined.

Within the framework of the current online survey, the researchers are now looking into the preference of potential pro- and consumers for specific factors that increase their willingness to participate in the innovative P2P model. Invited are all those who purchase energy for their own household or produce energy themselves (e.g. via a photovoltaic system). The English-language survey takes about 30 minutes and 40 x 25 euros will be raffled off among all participants. The raffle will take place in the middle of December.

The peer-2-peer business model was evaluated as particularly innovative in previous studies within the project. Here, there are neighbors who produce electricity themselves, e.g. with a photovoltaic system (prosumers) and neighbors who consume electricity (consumers). The basic idea in this business model is that prosumers and consumers negotiate among themselves about the excess electricity of the prosumers and form a self-sufficiency community. This trade is managed with the help of block chain technology. The advantage of such a business model is that energy losses during transmission are minimized, which at the same time results in reduced electricity transmission costs in the energy bill. The biggest advantage is the possibility to integrate decentralized and locally produced renewable energy. Results of previous project surveys show that especially non-existent information about advantages and disadvantages of the P2P model is a hurdle to participation. Some information such as price information about the business model is extremely important. Furthermore, other factors could be identified in previous studies.

A detailed description of this study and further project results can be found on the project website http://nemogrid.eu/.

The NEMoGrid online survey can be found here

Further information about the project and studies can be obtained from

Maria Kreusslein, e-mail maria.kreusslein@psychologie.tu-chemnitz.de

and Susen Döbelt, e-mail susen.doebelt@psychologie.tu-chemnitz.de.

Installation av realtidsmätning

Tillsammans med Upplands Energi har vi uppgraderat ett flertal kunder med en HAN uppkoppling mot elmätaren. Detta gör att Live-in smartgrid kan få tillgång till högupplöst anonymt mätdata från villa-kunder. Ett mycket bra tillskott till testbäddens forskningsdata.

Kunderna får också en mycket bättre feedback på sin effekt och energianvänding direkt i Ngenics app.

På köpet fick Joachim Lindborg massor av frisk luft i de natursköna elnäten runt Uppland.

Vill du också förstå mer och delta i testbädden hör av dig till info@live-in.se eller anmäl dig direkt med bankid

Gemenskaper på solelmässan

Medborgar Energi Gemenskaper är ett begrepp som du med all säkerhet kommer att få stifta bekantskap med framöver. Statsekreteraren Sebastian De Toro som tidigare var ordförande i forum för smarta elnät nämnde senast på konferensen om framtidens elnät att energigemenskaper är en viktig lösning för att få bättre effektflexibiltet i elnäten framöver och motverka kapacitesbristen.

Power circle har utrett vad alla remissinstanser tycker om denna ganska heta och spännande potatis som ju EU reglerna förordat hårt men som man inte kommit så super långt med här i Svedala. Energimarknadsinspektionen kom i våras med en fantastisk utredning där energigemenskaper delvis utreds och man lämnade den således på remiss under våren.

På live-in känner vi att detta är en mycket spännande ändring som skulle skapa en stor mängd nya aktörer med möjlighet att skruva på balansen i elnäten. Vi kommer därför att ha en intressant session om just detta under Solelmässan förmiddagen den 28e oktober. (helt digitalt såklart)

Vi kommer då belysa vad det är lite om utmaningarna, ett elnäts perspektiv förstås men inte minst hur viktigt det kan vara för att skapa ett “energidemokratiskt samhälle” kom med på mässan eller fortsätt dialogen med oss på info@live-in.se .

Kanske vill just DU

bygga en Medborgar Energi Gemenskap med Live-in här och nu?

“Fin el” signal från Live-in

Det pratas mycket om effektbrist och kapacitetsbrist och hur vi måste skapa marknader för flexibilitet i elnätet. På live-in gillar vi engagemang och få saker att hända. Skulle du själv reagera på en signal som säger till om det är smutsig el i elnätet?

Sagt och gjort vi har skapat en mycket enkel signal som avspeglar om vi importerar “ful el” eller exporterar “fin el”.

Genom analys av data från Svenska kraftnät så kan vi se om Sverige importerar europeisk elmix (som har mer kolkraft) eller exporterar vår egen “fin el” till resten av Europa. I de fall vi importerar energi så har vi ju i någon bemärkelse en brist på el i Sverige och det skulle ju vara bra om vi minskade användningen så vi slapp importera denna el.

Genom vår väldigt enkla signal skulle t.ex en tvättmaskin kunna vänta på att det är finare el i elnätet eller att du skall låta bli att ladda elbilen för det är smutsig el i elnätet nu.

Mer teknisk information hittar du i vår API spec

Live-in produktpaket mätning företag

Mätning mätning mätning. För att få kunskap måste vi mäta, en av de stora utmaningarna är att snabbt och enkelt få mätning på plats. Dels temporärt men också kontinuerligt för att få lång historik. Live-in smartgrid erbjuder flera olika färdiga paket som ni kan hyra till mycket låg kostnad för att vi tillsammans kan generera ny kunskap.