• info@live-in.se

Live-in produktpaket mätning företag

Live-in produktpaket mätning företag

Mätning mätning mätning. För att få kunskap måste vi mäta, en av de stora utmaningarna är att snabbt och enkelt få mätning på plats. Dels temporärt men också kontinuerligt för att få lång historik. Live-in smartgrid erbjuder flera olika färdiga paket som ni kan hyra till mycket låg kostnad för att vi tillsammans kan generera ny kunskap.

sunblue

27 Maj Energy Stories

27 MAJ 13.00-15.00 är det dags för en energifylld eftermiddag med

Uppsala Energy Stories

Årets Stories börjar nå sitt slut. Det har jobbats flitigt med utmaningarna det vill vi fira. Välkomna till en eftermiddag med energi och hållbar utveckling i fokus! Klicka här för att komma till presentationen

Skolkök, fastighet, effekt

Uppsala skolfastigheter har en utmaning med att kombinera energieffektivisering med infrastruktur investeringar. Det är en utmaning att räkna rätt vid ny- och ombyggnader av skolor på hur mycket effekt man faktiskt behöver för att både driva verksamheten, köken och fastigheten

Inom detta projekt realtidsmäter vi direkt på hela fastighetens inkommande ledning. För att kunna förstå hur den faktiska användningen i fastigheten ser ut. I detta ingår både fläktar, belysning , verksamheterna samt köket. Även solcellerna påverkar så klart helheten.

Ström och 5 minuter energi över valborg och första maj samt dagarna runt om kring

Som synes är det mycket tydliga spikar i användning när köken är igång men mitt på dagen är fastigheten till och med producent av energi trots attverksamheten är i full gång. Sol produktionen blir extra tydlig på helgerna. Ett fortsatt arbete är att mäte på fler fastigheter och sedan även jobba tätare med personalen och kategorisera maträtter utifrån effekt behov.

Projektstart: Februari 2020

Häng med i Live-in smartgrid

En nyckelfaktor för att förstå dagens samhälle är data, De stora kapacitetsutmaningarna som du kanske hört att Uppsala regionen har pekar alla mot att vi måste förstå hur elsystemet används för att tillsammans lösa framtidens energilösningar

Därför behöver vi just dig! anmäl dig nu my.live-in.se/join

Skolfastigheter och Måltidsservice jobbar tillsammans, ger effekt

Uppsala Skolfastigheter är en av initiativtagarna inom Live-in och där har man nu med hjälp av noggrann mätning på en skola börjat arbeta med kökens effekt signaturer. Det är mycket spännande att se hur spetsig förbrukningen är säger Micael Östlund från skolfastigheter. Skolfastigheter jobbar nu brett med ett mätprojekt inom företaget för att specifikt få en mycket klarare bild på hur deras effekt användning ser ut över hela sitt bestånd.

Måltidsservice som har en mycket engagerad personal har tagit emot diskussionerna om effekt och energi med öppna armar och nästa steg är nu att fundera på hur man kan kategorisera matsedeln och koppla detta till sin effektanvändning. Har kycklingkorv mindre effektbehov än fiskgratäng med örter vad tror du. Klart är att vi öppnat på locket till mycket spännande kunskap med realtidsmätning säger Fredrik Björklund, Stuns energi

Digitala energystories

Under tisdagen efter påsk hade flera studentprojekt redovisningar av sina fantastiska idéer på hur de skulle kunna påverka studenter

En typisk bild i dessa digitala tider är en grupp uppkopplade med videos och nu även med presentationer från dessa fantastiska energystories

Förutsättningarna för dessa grupper var att man inom Uppsalahems del Studentstaden redan börjat realtidsmäta på flera korridorer och flera lägenheter. Baserat på dessa mätare skulle studentgrupperna designa påverkans möjligheter

Totalt gjordes 12 olika studentprojekt inom kursen .. Studentstaden ser detta som en stark koppling till deras hållbarhets och effektarbete inom kommunen. Kopplingen till live-in är tydlig där vi mha av mer mätning kan lägga grunderna för många av dessa tekniska lösningar.

Ngenic produktpaket live-in

Ngenic är en av entreprenörerna som deltar med medfinansiering i live-in smartgrid. Deras värmepumpsstyrning har mycket stor potential att hjälpa till med effektstyrning i elnätet, och ger samtidigt dig som fastighetsägare energieffektivisering, bättre komfort

I samarbete med live-in kompletterar Ngenic sitt styrpaket med en “ngenic track” som kopplar upp elmätaren i realtid vilket vi behöver i testbädden för att förstå hur användningen ser ut ute i fastigheter. Du deltar så klart helt anonymt.

hör av dig till info@live-in.se för att ta del av erbjudandet.

Ferroamp Produktpaket

Ferroamp är en av företagen i det nya energisverige som  bygger system som kommer förändra hur vi ser på energi hemma och inom företagen deras revolutionerande “energihub” hanterar solel batterier och effekt på ett exempleriskt sätt. I samarbete med live-in smartgrid erbjuder de sina enheter i smarta uppkopplade paket. Där vi redan från början integrerar dem i Live-in smartgrid för att koppla till effektutmaningen i Sverige

I första hand är det produkter riktade mot företagare men om du är intresserad som privatperson så skall du så klart höra av dig så tar vi fram förslag på installatörer.

info@live-in.se

Värmegolv som effektreserv

Smarta hem med olika uppkopplade system ökar i snabb takt. IKEA satsar till exempel stort på uppkopplad belysning och solceller och vi ser idag många nybyggen som säljer in att de har “smarta hem” redan vid inflyttning. Det sker också en ökad uppkoppling vid renoveringar. Warmup jobbar bland annat med elektriskgolvvärme och har speciellt i England sett en ökande andel uppkopplade värmegolv.

En outforskad potential för efterfrågeflexibilitet ligger i alla de värmegolv som finns installerade i framförallt bostäder. Vi kommer tillsammans med Warmup att installera och testa hur stor den verkliga effekten är och hur länge man kan utnyttja varje enskilt golv, det vill säga hur snabb avsvalningen är och hur denna avsvalning upplevs.

Live-in kommer att hjälpa till med verifiering och implementation samt hitta slutkunder som är villiga att testa tekniken.

Projektstart: januari 2019
Referens: www.sust.se/projekt/varmegolv-som-effektreserv

Effektstyrning med Vasakronan

Vasakronan har arbetat fram en standard för fastighetsautomation med fokus på öppenhet som kallas RealEstateCore. I detta testprojekt inom Live-in smartgrid kommer vi att effektstyra de byggnader Vasakronan har i centrala Uppsala genom att utnyttja den här standarden.

Vasakronan jobbar hårt med att optimera sina byggnader och digitaliseringen måste gå fort därför har man skapat realestatecore en standard som möjliggör att fastigheter presenterar sig på ett likartat sätt.

RealEstateCore initierades av Vasakronan som ett verktyg för att komma bort från företagsspecifika lösningar i sina byggnader. Standarden fungerar som en kunskapsbrygga genom att skapa ett gemensamt för informationsspråk för alla olika system i fastigheten. När man har denna informationsstruktur på plats är det enkelt att överbrygga information mellan olika system och därmed öppna upp för att skapa nya tjänster som kan kommunicera med alla fastighetssystem.

I Live-in vill vi låta en extern aktör “säga åt fastigheten” att minska på sitt effektbehov. Detta kan vara en marknadsaktör, en så kallad aggregator eller det lokala elnätet. Hur vi mäter och vilken ersättning parten som hjälper elnätet ska få är en av uppgifterna för projektet att utreda och hitta lösningar på. Inom projektet kommer man även att utveckla, testa och utvärdera de meddelanden som ska ingå i standarden.

Projektstart: januari 2019
Referens: www.realestatecore.io