• info@live-in.se

Kollektiv solproduktion?!

Kollektiv solproduktion?!

Så här i vår tider är det så klart spännande för oss solcells ägare att se hur mycket vi producerar men hur mycket gör vi tillsammans? Vore inte det otroligt spännande?

Skulle du vilja delta och dela med dig av just din produktion så vi kan få fram vad hela Uppland faktiskt producerar själva. Anmäl dig till live-in och ange som extra information “Jag vill dela med mig av min solproduktion” så förösker vi koppla upp din anläggning och summera in den i Uppsalas totala solelproduktion.

Region Uppsala är så klart med och delar med sig av sin produktion på olika tak mer om deras solceller hittar du på energiportalregionuppsala.se

live-in admin