• info@live-in.se

Effektstyrning med Vasakronan

Effektstyrning med Vasakronan

Vasakronan har arbetat fram en standard för fastighetsautomation med fokus på öppenhet som kallas RealEstateCore. I detta testprojekt inom Live-in smartgrid kommer vi att effektstyra de byggnader Vasakronan har i centrala Uppsala genom att utnyttja den här standarden.

Vasakronan jobbar hårt med att optimera sina byggnader och digitaliseringen måste gå fort därför har man skapat realestatecore en standard som möjliggör att fastigheter presenterar sig på ett likartat sätt.

RealEstateCore initierades av Vasakronan som ett verktyg för att komma bort från företagsspecifika lösningar i sina byggnader. Standarden fungerar som en kunskapsbrygga genom att skapa ett gemensamt för informationsspråk för alla olika system i fastigheten. När man har denna informationsstruktur på plats är det enkelt att överbrygga information mellan olika system och därmed öppna upp för att skapa nya tjänster som kan kommunicera med alla fastighetssystem.

I Live-in vill vi låta en extern aktör “säga åt fastigheten” att minska på sitt effektbehov. Detta kan vara en marknadsaktör, en så kallad aggregator eller det lokala elnätet. Hur vi mäter och vilken ersättning parten som hjälper elnätet ska få är en av uppgifterna för projektet att utreda och hitta lösningar på. Inom projektet kommer man även att utveckla, testa och utvärdera de meddelanden som ska ingå i standarden.

Projektstart: januari 2019
Referens: www.realestatecore.io

live-in admin