• info@live-in.se

Effektoptimering i Fyrislund

Effektoptimering i Fyrislund

Region Uppsala jobbar med en ny bussdepå och den stora utmaningen att elektrifiera transportsektorn. Inom Live-in Smartgrid fokuserar man på behovet av att effektoptimera systemet för att kunna ladda alla elbussarna. Även under ansträngda tider på dygnet kommer man att behöva ladda med hög effekt vilket kräver innovativa lösningar inom fastigheten, men även samarbete med den omgivande bebyggelsens fastigheter och dess effektuttag i området.

Genom en samverkan med övriga aktörer i Fyrislund vill man förstå och skapa en lokal efterfrågeflexibiltet så att man kan få fram den effekt som behövs för att ladda elbussarna vid olika tider. I närområdet finns flera fastighetsägare och industriaktörer såsom ICA, IKEA, GE med flera. En intressant lösning är att identifiera och följa upp deras effektbehov för att kunna avtala om effekteffektivieseringar till förmån för bussladdningen.

Delprojektet i Live-in kommer att samla in mätdata om det lokala effektbehovet, identifiera potential för styrning och börja att testa styrning för att verifiera faktisk flexibiltet. 

Projektstart: januari 2019

live-in admin