• info@live-in.se

Effekt och skolkök

Effekt och skolkök

Ett nytt projekt har startats i samarbete med live-in där Uppsala skolfastigheter och Uppsala måltidsservice kommer undersöka möjligheter att minska snabba effekttoppar och påverka dimensioneringen av anslutningar till storkök.

Syftet med projektet är att studera storköks påverkan på dimensioneringen av el- infrastruktur till fastigheter och möjligheter till effektutjämning. Det sker genom ökad samverkan mellan fastighetsägare och verksamhet under byggnadens förvaltningsfas.

Genom att mäta högupplöst på flera olika kök så hoppas vi kunna påverka både personalens hanetring av sina maskiner och meny planering och även påverka tekniska lösningar och dimensioneringar

Vi kommer även att lägga ut öppna data från projektet men om du behöver göra tester så har vi högupplöst data som det går att undersöka mycket mer.

Från Uppsala universitet kommer även 60 studenter att jobba med visualiseringslösningar och olika sätt att påverka personalens kollektiva uppfattning av effekt.

För mer information och om du vill delta i på något sätt. Kontakta oss på live-in info@live-in.se

live-in admin