• info@live-in.se

Category Archive web

Dags för mer lokala nät?

Effekt och energibalans är mer och mer viktigt inte bara på riksnivå utan även i det lokala. Energigemenskaper är en möjlighet att skapa lokala förutsättningar för att lösa detta både i det lokala närområdet men också med möjlighet att stödja hela energisystemet.

Uppsala kommun deltar i EU projektet “COBEN” där man testar och hjälper sådana initiativ framåt. Eneergirådgivarna i uppsala deltar också.

I ny teknik ser vi också debattörer som vill trycka på för att fler sådana lokala initiativ skall premieras Micronät behövs. Vi på Live-in tror ju så klart att detta verkligen kan öka engagemanget för energisystemet och det är så klart mycket spännande om just du som läser detta har en idé eller ett konkret förslag på hur vi kan börja testa detta.

Nya affärsmodeller i elnätet

Innovativa affärsmodeller i energisystemet hur vill du att de skall se ut? Hjälp vårt systerprojekt NemoGrid att svara på deras enkät. Scanna QR koden nedan

Project NEMoGrid is looking for respondents for an online survey to explore the preferences of innovative business models for the integration of distributed energy resources

The “NEMoGrid” project aims to develop new business models for the increased integration of distributed energy resources. The research group Cognitive and Engineering Psychology (Prof. Dr. Josef Krems) of the Chemnitz University of Technology has the task of examining the business models developed for the increased integration of distributed energy resources with regard to their consumers and prosumer perspectives. In particular, the acceptance and possible barriers for the use of different energy business models will be examined.

Within the framework of the current online survey, the researchers are now looking into the preference of potential pro- and consumers for specific factors that increase their willingness to participate in the innovative P2P model. Invited are all those who purchase energy for their own household or produce energy themselves (e.g. via a photovoltaic system). The English-language survey takes about 30 minutes and 40 x 25 euros will be raffled off among all participants. The raffle will take place in the middle of December.

The peer-2-peer business model was evaluated as particularly innovative in previous studies within the project. Here, there are neighbors who produce electricity themselves, e.g. with a photovoltaic system (prosumers) and neighbors who consume electricity (consumers). The basic idea in this business model is that prosumers and consumers negotiate among themselves about the excess electricity of the prosumers and form a self-sufficiency community. This trade is managed with the help of block chain technology. The advantage of such a business model is that energy losses during transmission are minimized, which at the same time results in reduced electricity transmission costs in the energy bill. The biggest advantage is the possibility to integrate decentralized and locally produced renewable energy. Results of previous project surveys show that especially non-existent information about advantages and disadvantages of the P2P model is a hurdle to participation. Some information such as price information about the business model is extremely important. Furthermore, other factors could be identified in previous studies.

A detailed description of this study and further project results can be found on the project website http://nemogrid.eu/.

The NEMoGrid online survey can be found here

Further information about the project and studies can be obtained from

Maria Kreusslein, e-mail maria.kreusslein@psychologie.tu-chemnitz.de

and Susen Döbelt, e-mail susen.doebelt@psychologie.tu-chemnitz.de.

Installation av realtidsmätning

Tillsammans med Upplands Energi har vi uppgraderat ett flertal kunder med en HAN uppkoppling mot elmätaren. Detta gör att Live-in smartgrid kan få tillgång till högupplöst anonymt mätdata från villa-kunder. Ett mycket bra tillskott till testbäddens forskningsdata.

Kunderna får också en mycket bättre feedback på sin effekt och energianvänding direkt i Ngenics app.

På köpet fick Joachim Lindborg massor av frisk luft i de natursköna elnäten runt Uppland.

Vill du också förstå mer och delta i testbädden hör av dig till info@live-in.se eller anmäl dig direkt med bankid

Gemenskaper på solelmässan

Medborgar Energi Gemenskaper är ett begrepp som du med all säkerhet kommer att få stifta bekantskap med framöver. Statsekreteraren Sebastian De Toro som tidigare var ordförande i forum för smarta elnät nämnde senast på konferensen om framtidens elnät att energigemenskaper är en viktig lösning för att få bättre effektflexibiltet i elnäten framöver och motverka kapacitesbristen.

Power circle har utrett vad alla remissinstanser tycker om denna ganska heta och spännande potatis som ju EU reglerna förordat hårt men som man inte kommit så super långt med här i Svedala. Energimarknadsinspektionen kom i våras med en fantastisk utredning där energigemenskaper delvis utreds och man lämnade den således på remiss under våren.

På live-in känner vi att detta är en mycket spännande ändring som skulle skapa en stor mängd nya aktörer med möjlighet att skruva på balansen i elnäten. Vi kommer därför att ha en intressant session om just detta under Solelmässan förmiddagen den 28e oktober. (helt digitalt såklart)

Vi kommer då belysa vad det är lite om utmaningarna, ett elnäts perspektiv förstås men inte minst hur viktigt det kan vara för att skapa ett “energidemokratiskt samhälle” kom med på mässan eller fortsätt dialogen med oss på info@live-in.se .

Kanske vill just DU

bygga en Medborgar Energi Gemenskap med Live-in här och nu?

“Fin el” signal från Live-in

Det pratas mycket om effektbrist och kapacitetsbrist och hur vi måste skapa marknader för flexibilitet i elnätet. På live-in gillar vi engagemang och få saker att hända. Skulle du själv reagera på en signal som säger till om det är smutsig el i elnätet?

Sagt och gjort vi har skapat en mycket enkel signal som avspeglar om vi importerar “ful el” eller exporterar “fin el”.

Genom analys av data från Svenska kraftnät så kan vi se om Sverige importerar europeisk elmix (som har mer kolkraft) eller exporterar vår egen “fin el” till resten av Europa. I de fall vi importerar energi så har vi ju i någon bemärkelse en brist på el i Sverige och det skulle ju vara bra om vi minskade användningen så vi slapp importera denna el.

Genom vår väldigt enkla signal skulle t.ex en tvättmaskin kunna vänta på att det är finare el i elnätet eller att du skall låta bli att ladda elbilen för det är smutsig el i elnätet nu.

Mer teknisk information hittar du i vår API spec

Skolfastigheter och Måltidsservice jobbar tillsammans, ger effekt

Uppsala Skolfastigheter är en av initiativtagarna inom Live-in och där har man nu med hjälp av noggrann mätning på en skola börjat arbeta med kökens effekt signaturer. Det är mycket spännande att se hur spetsig förbrukningen är säger Micael Östlund från skolfastigheter. Skolfastigheter jobbar nu brett med ett mätprojekt inom företaget för att specifikt få en mycket klarare bild på hur deras effekt användning ser ut över hela sitt bestånd.

Måltidsservice som har en mycket engagerad personal har tagit emot diskussionerna om effekt och energi med öppna armar och nästa steg är nu att fundera på hur man kan kategorisera matsedeln och koppla detta till sin effektanvändning. Har kycklingkorv mindre effektbehov än fiskgratäng med örter vad tror du. Klart är att vi öppnat på locket till mycket spännande kunskap med realtidsmätning säger Fredrik Björklund, Stuns energi

Projektmöte 28 Januari

Den 28 samlades projektgruppen till ett möte hos STUNS energi för diskussioner om vårens arbete. De tre pilotprojekten rullar vidare och vi har satt logotypen.

Logotypen skall kommunicera uppkopplingen av smarta system ihop med energisystemen. Därav elkontakten och datasladden. Vi kommer också att använda det lilla huset i olika informationsrutor.

Här har vi t.ex en massa spännande information om hur solceller fungerar.

Projektgruppsmöte 12/12

18 12 12 det spännande datumet då live-in smartgrid gruppen har sitt första stormöte med fokus på uppstarten på projektet och vad som blir våra första steg ut i verkligheten och fortsatta pilot projekt.