• info@live-in.se

Monthly Archive 2021-02-11

Effekt och skolkök

Ett nytt projekt har startats i samarbete med live-in där Uppsala skolfastigheter och Uppsala måltidsservice kommer undersöka möjligheter att minska snabba effekttoppar och påverka dimensioneringen av anslutningar till storkök.

Syftet med projektet är att studera storköks påverkan på dimensioneringen av el- infrastruktur till fastigheter och möjligheter till effektutjämning. Det sker genom ökad samverkan mellan fastighetsägare och verksamhet under byggnadens förvaltningsfas.

Genom att mäta högupplöst på flera olika kök så hoppas vi kunna påverka både personalens hanetring av sina maskiner och meny planering och även påverka tekniska lösningar och dimensioneringar

Vi kommer även att lägga ut öppna data från projektet men om du behöver göra tester så har vi högupplöst data som det går att undersöka mycket mer.

Från Uppsala universitet kommer även 60 studenter att jobba med visualiseringslösningar och olika sätt att påverka personalens kollektiva uppfattning av effekt.

För mer information och om du vill delta i på något sätt. Kontakta oss på live-in info@live-in.se

Kallt och behov av flexibilitet

Februari 2021 börjar kallt och båda marknaderna stockholm flex och coordinet försöker få fram flexibiltet för att hantera effekt topparna just nu säger väderprognosen att det är riktigt kallt under morgon timmarna men att det troligen kommer gå åt mest effekt under kvälls timmarna vilket elpriset skvallrar om på elen.nu

Första februari blev riktigt kall och Ekot beskriver rekordet för elanvändningen

https://sverigesradio.se/artikel/hogsta-elforbrukningen-hittills-i-vinter

Runt om i Uppland och i Stockholm styrdes det också av flera aktörer och de som har “smarta appar” och elbilar laddade så klart dessa på natten när priset är som lägst. Men det var faktiskt flera i Telsa model3 gruppen på facebook som laddade på natten fast de hade bundet elpris eller månadsmedel som de flesta ju har.

“Jag laddar ju på natten för att inte belasta elnätet”

Vad gör du? vilka incitament behöver du för att komma igång med att vara flexibel eller är du redan flexibel?