• info@live-in.se

Yearly Archive 2021-03-25

Live-in i Uppsala Energy Stories 2021

Nu är årets Energy Stories igång! Energy Stories är ett koncept i Uppsalaregionen där studenter på Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom ramarna för sin utbildning antar företag och kommuners dagsaktuella hållbarhetsutmaningar. Genom Energy Stories får företag och kommuner en unik möjlighet att ta del av det nyaste inom aktuella utbildningar och genom studenterna driva viktiga utmaningar och våga tänka nytt, medan studenterna får utmana sig själva genom verklighetsförankrade projekt och göra verklig skillnad för utveckling i Uppsalaregionen och världen! 

Rolig Effekt

Den här gruppen tar fasta på vad vi skulle kunna göra om vi verkligen vet precis vilken effekt vi har här och nu. De nya mätarna som alla elnätsbolag håller på att byta til skall ha en lokal port där kunden kan få ut mätdata i realtid vad skulle man kunna gör då? Låta alexa berätta att bastun är på när du börjar laga mat och varna för att säkringen snart går eller ringa grannen och be honom stänga av mickron för du vill ladda bilen ?

PARTNER Vattenfall

Coordinet-Smartstyrning

Detta projekt görs tillsammans med kommunen och handlar om hur kommunen skall kunna aggregera resurser och hantera dessa för att kunna lägga bud på marknaden coordinet

PARTNER Uppsala kommun

Framtidens tariffer

Hur skall vi se på framtidens spännande tariffer när vi tar hänsyn till alla parametrar inte bara hur stor säkring man har och hur många kWh/h man använder, Kanske “hur mycket man hjälper grannarna?”, “Hur snäll är man mot elnätet”

PARTNER Live-in intern projekt

Ny sammanlagringskoeffecient för skolor

För att uppskatta hur mycket effekt som behöver dras fram till en byggnad används så kallades sammanlagringskoefficienter, vilket är en uppskattning av maximalt effektuttag. Inte sällan visar det sig dock att den verkliga effektanvändningen ligger långt under den uppskattade maxnivån. Detta skapar både onödigt stora investeringskostnader och löpande kostnader för fastighetsägaren. I det här projektet tas förslag på nya sammanlagringskoefficienter fram baserat på information från ett antal skolbyggnader med storkök.

PARTNER Uppsala Skolfastigheter och Uppsala Kommun

Kapacitetsbrist – framdragen kontra utnyttjad effekt skolor

Hur väl dimensionerade är säkringsnivåer och de framdragna kablarna till fastigheter? I det här projektet inventeras ett antal skolfastigheter vad gäller framdragen effekt, säkringsnivå och abonnemang och jämförs med det verkliga behovet och effektanvändningen.

PARTNER Uppsala skolfastigheter

Lös Uppsalas kapacitetsbrist med hjälp av elbilar!

Hur skulle elbilars batterier kunna bidra till att jämna ut effektanvändningen i Uppsala? Hur ska laddningen och urladdning av elbilar styras för att skapa mest nytta och vem ska sköta den styrningen?

PARTNER Uppsala Universitet

Ö-drift för Uppsalas sportanläggningar

Det här projektet går ut på att designa självförsörjande sport- och fritidsanläggningar. Hur skulle en sådan anläggning kunna tillgodose sitt eget energibehov? Vilken teknik behövs och hur går vi från ord till handling?

PARTNER Uppsala sportfastigheter

Slutevent för Uppsala Energy Stories 2019.

Kollektiv solproduktion?!

Så här i vår tider är det så klart spännande för oss solcells ägare att se hur mycket vi producerar men hur mycket gör vi tillsammans? Vore inte det otroligt spännande?

Skulle du vilja delta och dela med dig av just din produktion så vi kan få fram vad hela Uppland faktiskt producerar själva. Anmäl dig till live-in och ange som extra information “Jag vill dela med mig av min solproduktion” så förösker vi koppla upp din anläggning och summera in den i Uppsalas totala solelproduktion.

Region Uppsala är så klart med och delar med sig av sin produktion på olika tak mer om deras solceller hittar du på energiportalregionuppsala.se

Live-in pratar effekt på Uppsala Klimatvecka

Den 21-27 mars pågår Uppsala klimatvecka och Live-in Smartgrid är så klart med i ett “konferensbås” där vi pratar effekt och kapacitetsbrist

Under veckan är det dessutom extra bra att anmäla sig till live-in och delta eftersom vi lottar ut fina priser till de som anmäler sig under veckan. Anmälan gär du här https://www.live-in.se/join/

Mer om Uppsala klimatvecka och alla aktiviteter hittar du här

Effekt och skolkök

Ett nytt projekt har startats i samarbete med live-in där Uppsala skolfastigheter och Uppsala måltidsservice kommer undersöka möjligheter att minska snabba effekttoppar och påverka dimensioneringen av anslutningar till storkök.

Syftet med projektet är att studera storköks påverkan på dimensioneringen av el- infrastruktur till fastigheter och möjligheter till effektutjämning. Det sker genom ökad samverkan mellan fastighetsägare och verksamhet under byggnadens förvaltningsfas.

Genom att mäta högupplöst på flera olika kök så hoppas vi kunna påverka både personalens hanetring av sina maskiner och meny planering och även påverka tekniska lösningar och dimensioneringar

Vi kommer även att lägga ut öppna data från projektet men om du behöver göra tester så har vi högupplöst data som det går att undersöka mycket mer.

Från Uppsala universitet kommer även 60 studenter att jobba med visualiseringslösningar och olika sätt att påverka personalens kollektiva uppfattning av effekt.

För mer information och om du vill delta i på något sätt. Kontakta oss på live-in info@live-in.se

Dags för mer lokala nät?

Effekt och energibalans är mer och mer viktigt inte bara på riksnivå utan även i det lokala. Energigemenskaper är en möjlighet att skapa lokala förutsättningar för att lösa detta både i det lokala närområdet men också med möjlighet att stödja hela energisystemet.

Uppsala kommun deltar i EU projektet “COBEN” där man testar och hjälper sådana initiativ framåt. Eneergirådgivarna i uppsala deltar också.

I ny teknik ser vi också debattörer som vill trycka på för att fler sådana lokala initiativ skall premieras Micronät behövs. Vi på Live-in tror ju så klart att detta verkligen kan öka engagemanget för energisystemet och det är så klart mycket spännande om just du som läser detta har en idé eller ett konkret förslag på hur vi kan börja testa detta.