• info@live-in.se

Monthly Archive 2019-02-13

Effektstyrning med Vasakronan

Vasakronan har arbetat fram en standard för fastighetsautomation med fokus på öppenhet som kallas RealEstateCore. I detta testprojekt inom Live-in smartgrid kommer vi att effektstyra de byggnader Vasakronan har i centrala Uppsala genom att utnyttja den här standarden.

Vasakronan jobbar hårt med att optimera sina byggnader och digitaliseringen måste gå fort därför har man skapat realestatecore en standard som möjliggör att fastigheter presenterar sig på ett likartat sätt.

RealEstateCore initierades av Vasakronan som ett verktyg för att komma bort från företagsspecifika lösningar i sina byggnader. Standarden fungerar som en kunskapsbrygga genom att skapa ett gemensamt för informationsspråk för alla olika system i fastigheten. När man har denna informationsstruktur på plats är det enkelt att överbrygga information mellan olika system och därmed öppna upp för att skapa nya tjänster som kan kommunicera med alla fastighetssystem.

I Live-in vill vi låta en extern aktör “säga åt fastigheten” att minska på sitt effektbehov. Detta kan vara en marknadsaktör, en så kallad aggregator eller det lokala elnätet. Hur vi mäter och vilken ersättning parten som hjälper elnätet ska få är en av uppgifterna för projektet att utreda och hitta lösningar på. Inom projektet kommer man även att utveckla, testa och utvärdera de meddelanden som ska ingå i standarden.

Projektstart: januari 2019
Referens: www.realestatecore.io

Projektmöte 28 Januari

Den 28 samlades projektgruppen till ett möte hos STUNS energi för diskussioner om vårens arbete. De tre pilotprojekten rullar vidare och vi har satt logotypen.

Logotypen skall kommunicera uppkopplingen av smarta system ihop med energisystemen. Därav elkontakten och datasladden. Vi kommer också att använda det lilla huset i olika informationsrutor.

Här har vi t.ex en massa spännande information om hur solceller fungerar.

Effektoptimering i Fyrislund

Region Uppsala jobbar med en ny bussdepå och den stora utmaningen att elektrifiera transportsektorn. Inom Live-in Smartgrid fokuserar man på behovet av att effektoptimera systemet för att kunna ladda alla elbussarna. Även under ansträngda tider på dygnet kommer man att behöva ladda med hög effekt vilket kräver innovativa lösningar inom fastigheten, men även samarbete med den omgivande bebyggelsens fastigheter och dess effektuttag i området.

Genom en samverkan med övriga aktörer i Fyrislund vill man förstå och skapa en lokal efterfrågeflexibiltet så att man kan få fram den effekt som behövs för att ladda elbussarna vid olika tider. I närområdet finns flera fastighetsägare och industriaktörer såsom ICA, IKEA, GE med flera. En intressant lösning är att identifiera och följa upp deras effektbehov för att kunna avtala om effekteffektivieseringar till förmån för bussladdningen.

Delprojektet i Live-in kommer att samla in mätdata om det lokala effektbehovet, identifiera potential för styrning och börja att testa styrning för att verifiera faktisk flexibiltet. 

Projektstart: januari 2019